Effektivsering är som Sudoku

Det fordrar en aning snille och mycket envishet. Det visar en studie man gjort i Ulricehamn av Industrins möjligheter till effektivisering (Ulricehamn.pdf). Man kunde enligt inventeringen som gjordes 2004 spara 50% av elanvändningen och 38% av den totala. Nu återstår att se om envisheten räcker till!

Och det borde den göra eftersom Ulricehamn är en av de s.k uthållighetskommunerna.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv