Efterlyses: Nya hjältar för näringslivet.

I en artikel i SvD nyligen berättade man om den nya miljömarknaden och några personer kliver fram med bra produkter som rimligtvis har en lysande framtid på världsmarknaden genom utnyttjande av solenergi. Men det är påtagligt att vi behöver fler förebilder (personer, företag) som är på väg att lyckas eller har gjort det inom den nya basindustrin “effektivare energianvändning”. Anmälningar emotses!

Uppgiften är angelägen efter att EU nu har föreslagit ett energipaket som tycks ha förvirrat mer än klargjort. Åtminstone om man fär döma av ett flertal svenska ledarkommentarer som på nytt satt ökad kärnkraft på önskelistan. Trots att IEA visat att det inte är kärnkraften som bidrar mest till utsläppsreduktionerna utan effektiviseringen (c:a 5-8 gånger mer).

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv