Eget energiaggregat på IKEA? Typ.

Det finns massor av små utspridda energiresurser som kan utnyttjas. På engelska kallas det “Distributed Generation”. Och det börjar komma kocncept för att utnyttja dem som för tanken till IKEA. Eller vad sägs om ett vägghängt kraftvärmeverk i köket?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv