Egna åsikter eller egna fakta

Cass Sunstein skriver en intressant artikel om varför politiska grupperingar kan ha så olika uppfattningar om hur fakta skall tolkas. En fråga som blir ytterligare viktig nu när IPCCs rapporter kommer fram. Han inleder med den kända observationen att alla har rätt till sin egen åsikt men inte till sina egna fakta!  grin

Och ändå! Trots att fakta är där så får vi så olika behandling av dem i samhället. Sunstein går därför till Dan Kahans arbete om “Gruppförnimmelse av vetenskapliga fakta” (cultural cognition of scientific consensus) där han finner stöd för hur grupper hanterar fakta inte beroende på vad de säger utan snarare på vad de innebär för gruppens värderingar.

Detta gör mycket av debatten lättare att förstå men kanske inte att hantera?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv