Elbilar för Europa, revolution eller evolution?

Det finns ett stort intresse för elbilar men är det hype eller realism? Laddningen är inte ett helt igenom enkelt problem bl.a. därför att man inte vet riktigt vilka körmönster en elbil har. Klart är att de inte kan jämföras rakt av med den gamla familjebilen.

Men visst är det spännande att spekulera. Det förefaller klart att det blir mera evolution än revolution och det kommer att finnas många korvägar där vi måste välja teknik innan vägen framåt ligger öppen.

Nu satsar regeringen över 800 millioner på alternativa drivmedel, men hur mycket kommer de att sätta på el?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv