Elefanten på toppmötet

European Energy Review, EER, konstaterar att ledarna vid förra veckans toppmöte missade elefanten i rummet, nämligen energieffektiviseringen. Den svenske statsministerns kommentar, om att effektivisering inte är tillräckligt väl definierat som begrepp, tyder på att våra ledare är i akut behov av en optiker.

I flera av EU-länderna har energipriserna stigit de senaste året och ibland kraftigt som i Sverige. Manuel Barroso tog upp det i sin presentation och senare i presskonferens att det bästa sättet att sänka energikostnaderna är effektivisering och om man tar 20%-målet som riktmärke motsvarar det 10 000 kronor per hushåll varje år. Om nu medborgarnas situation skulle kunna vara ett argument för våra ledare?

EER berättar emellertid att kommissionen håller på att utforma ett nytt förslag till handlingsplan för effektivisering och som motverkar det uteblivna beslutet från förra fredagen. Denna plan skall presenteras den 2 mars. I utkastet lär ingå förslag till nytt energitjänstedirektiv, bindande krav på effektivisering i offentliga sektorn och krav på att energiföretagen medverkar i effektiviseringen (vita certifikat), krav på effektivisering vid upphandling och vid renoveringar samt krav på besiktningar/deklarationer även för företag.

Må elefanten göra sig påmind på nytt! Den börjar bli orolig.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv