Elpriser och utsläppsrätter

Ett kommande EU-förslag om att utsläppsrätter skall auktioneras skall resultera i högre elräkningar sägs det. Eller rättare sagt el-branschen säger det. Vad som hänt är snarare att elpriserna redan höjts till följd av att utsläppsrättens alternativkostnad lagts ovanpå elkostnaden. Resultatet har varit att företag med vattenkraft och kärnkraft (d.v.s. utan utsläpp) gjort övervinster utan ansträngning. Ett förhållande som noterats i flera länder i Europa och som rimligtvis förargat. I Tyskland och Holland har man registrerat att priset för utsläppsrätten övervältrats 60-100% på kunden. I den Amerikanska presidentkampanjen har Hillary Clinton lagt auktionering av utsläppsrätter till sitt program just för att minska övervinsterna till kraftbolagen.

Riktigare vore nog att säga att elpriserna inte påverkas men att övervinsterna minskar och kan användas till åtgärder för energiomställning istället för direktörsbonusar.

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv