Elreformen ur kundperpektiv

En av underlagsrapporterna för det pågående arbetet med att granska elerformen har tagit ett konsekvent kundperspektiv och levererar också ett antal förslag till förbättringar. För visst är det märkligt att den reform som skulle innebära minskade kostnader givit markant ökade i stället. För det kan väl inte vara så som det sagts i en annan utredning att:? Konsumenterna har inte alltid sett att det blivit bättre i form av lägre priser. Men vi som är experter tycker att för åtminstone fyra av branscherna är vi ganska säkra på att effektiviteten ökat??

Kommentarer:

Tack för uppmärksamheten av “besvikELse-rapporten”. Jag fick också chansen att föredra innehållet för utredningens referensgrupp som - försiktigt sagt - såg det som nåt katten hade släpat in. Just den totala bristen på intresse och lyhördhet hos myndigheter och deras konsulter är kanske den viktigaste förklaringen till varför inte politikerna förmår att göra mera än att titta på. Politikerna kan helt enkelt inte värja sig mot energisektorns - “experternas” -maktspråk och agenda.

Så sant! Bland Industriekonomer säger man att ett utvecklingsinriktat företag behöver starka kunder som kan ställa krav. Men i energiförsörjningsbranschen finns varken det ena eller det andra. Åtminstone inte ännu! Men vi jobbar på det!! cool mad

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv