En användbar framtidsbild

I förordet till rapporten “I ljuset av framtiden” citeras Edith Södergran: ”Framtiden kastar pÃ¥ mig sin saliga skugga; den är inget annat än flödande sol.” Det känns väl som en bra utgÃ¥ngspunkt för att skapa den berättelse och den bild av framtiden som saknas.

I rapporten noterar man bland annat att:
* En omställning till nollutsläpp måste vara del av en vision om ett hållbart samhälle som inkluderar alla berörda politikområden.
*—-samhällskontraktet utvecklas till att innehÃ¥lla en tydlig och positiv vision om det framtida samhället, där klimatomställning är en aspekt.
* Det är viktigt att komplettera nuvarande ekonomiska synsätt på ekonomin med ett mer långsiktigt och evolutionärt synsätt.

I projektet LETS 2050 finns ytterligare ledtrÃ¥dar och pusselbitar men det är dags att plocka samman bilden och “gÃ¥ ut i den födande solen”. NU!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv