En dyster rapport full av hopp

Så kan man se IPCC WG2s rapport om konsekvenserna av klimatförändringarna.

Dyster därför att den visar upp en mycket hotfull bild av vad som händer om den pågående klimatförsämringen inte bromsas. Som The Guardian säger innebär det ett hot mot säkerhet, livsmedelsförsörjning och mänskligheten som helhet!

Full av hopp eftersom den också säger att vi (mänskligheten) kan stoppa försämringarna så att de inte blir så mycket värre än vad de redan är. Men då måste vi agera samfällt och snabbt!

Som vanligt är IPCCs rapporter rena underverken i pedagogik och det gäller inte minst illustrationerna. Som till exempel bild 1 nedan vilken visar hur olika arter kan hinna med att flytta undan i tid vid olika nivåer av uppvärmning. För vissa är det inte ens möjligt!

Eller den från huvudrapportens tekniska sammanfattning (bild 2) som visar hur fattiga och underpriviligierade drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Om man skall klaga på något i rapporterna så är det att man inte talar om temperaturnivåer av det förklarliga skälet att genomsnittlig ökning för klotet har väldigt varierad geografisk fördelning. Man talar om istället om RCP (Representative Carbon Pathway) vilket är lite kryptiskt innan man hittar förklaringen.

För Europas del visar rapporten att våra mest påtagliga problem kommer att handla om vatten till följd av översvämningar och tillgång samt om temperaturer vanligen i samband med värmeböljor.

Men som sagt det behöver inte bli så mycket värre än det redan blivit. Dock fordras snabba och bestämda krafttag från våra beslutsfattare. Och vi måste samarbeta - inte sitta och jämra oss i sällskap med klimatförnekare och EU-motståndare.

image
Bild 1
————————————
image
Bild 2

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv