En energins oxymoron - Clean Coal

Ett populärt uttryck är “clean coal” och oftast associerat med teknik för koldioxidinfångning (CCS-teknik). Det finns många anledningar att önska att det lyckas men vare sig de tekniska eller ekonomiska svårigheterna skall underskattas. I Saskatchewan, Canada, har man haft de bästa förutsättningarna genom att kunna pumpa in koldioxiden i gamla olje- och gasfält för att sedan kunna utvinna mera av de varorna. Man skulle tjäna både på gungorna och karusellen. Projektet har dock stoppats efter att kostnaderna mer än fördubblats, från 1,7 miljarder dollar till 3,8 för en 450 MW anläggning. Värt att tänka på när IEA, EU, Vattenfall och andra gör projektioner av hur CCS-teknik skall lösa våra energiproblem. Effektivisering är väsentligt billigare!

Sedan kanske man borde byta benämning från Clean Coal till något mera passande? (Oxymoron: “sammanställning av motstridande ord”, enligt SAOL)

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv