En faktabaserad energiframtid

På DN debatt går några industri- och fackrepresentanter ihop och efterlyser en energikommission som skall utföra ett gediget och faktabaserat arbete som grund för en stor energiöverenskommelse. “Faktabaserat” är nyckelordet som upprepas ett antal gånger, förmodligen för att skapa en kontrastverkan till dagens situation som beskrivs som ett “dödläge” och alternativet som beskrivs som “något storskaligt experiment, eller beslut baserade på önsketänkande”. Utgångspunkt och ideal är att “historiskt funnits en stark konkurrensfördel i Sveriges goda och stabila tillgång till elenergi till konkurrenskraftiga priser”.

Hur skall nu detta förstås? Antagligen på det sätt som görs i läsarkommentarerna där de 10 första krävde ökad, ny kärnkraft snarast. Men vad har det med fakta och framtiden att göra?

IEAs World Energy Outlook 2013 (WEO 2013) skriver i sin sammanfattning under rubriken om hur man skall få fart på ekonomin (och industrin):

A renewed focus on energy efficiency is taking hold and is set to deliver benefits that extend well beyond improvements in competitiveness.

Det var ett tema som de utvecklade ganska omsorgsfullt i sin WEO 2012 och senare i sin skrift “Spreading the net”, för att kulminera för någon månad sedan med sin första energy efficiency market report. I den säger man klart och tydligt att “Energy efficiency is the first fuel”.

Fakta är nämligen att det är energikostnaden och inte energipriserna som avgör konkurrenskraften och att effektivisering (där även industrin har mycket kvar att göra) både minskar kostnaderna och håller tillbaka priset.

IEA noterar också att förnybar energi i allt ökande grad är ekonomisk konkurrenskraftig på egna meriter gentemot fossila bränslen och därmed ännu mera så gentemot ny kärnkraft vilket man kan se av det brittiska förslaget ett garantera kärnkraftproduktionens pris på en hög nivå (vilket nu skall utredas av EU).

Men gärna en energikommission som tar alla dessa nya fakta i beaktande och inte drömmer sig kvar i en dåtid. En kommission som inte alltför mycket belastas av det slags expertis som vill göra gällande att upphandling av gröna produkter motverkar sitt syfte eller att det behövs mördarhöjning av bränslepriserna för att få ett fossilfritt trafiksystem.

Man kunde kanske ha en kommission av det slag som just den som presenterade “Fossilfritt på väg”. Dess ordförande Thomas B Johansson har ju just blivit ledig. Han kan väl börja efter helgerna? Med en kommission för en (faktabaserad) energiframtid.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv