En framtid gjuten i betong

Frågan om klimat och uthållighet behöver andra infallsvinklar än enbart de traditionella som tekniska och ekonomiska kommentatorer erbjuder. Till exempel kulturantropologens, som i Alf Hornborgs artikel om “Den vite konsumentens börda”. Detta behov av att se problemen i både större och längre perspektiv blir tydligt när man ser de ryggmärgsreflexmässiga bedömningarna på klimat och energipaketet som WBCSD sammanställt. Ingen av dem kan ändå mäta sig i negativism med kommentaren från Svenskt Näringsliv.

Hornborgs artikel ger intressanta insikter när det gäller vår konsumtion. Hans pessimism när det gäller energitillgångar förefaller dock överdriven. Solenergin tycks inte ingå i bedömningen. Men visst är det värt att begrunda om vår civilisation kommer att lämna samma sorts spår som Påsköns statyer?

 

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv