En knäpp på den ryska björnens nos

I marginalerna på allt STORT som händer finns en del företeelser som ändå bör uppmärksammas i sin lilla storhet. En av dem är när Moldavien lyckas skaffa sig en möjlighet att diversifiera sin energiförsörjning genom gasimport från nytt håll. De är annars mycket beroende av sin granne. Så till den grad att delar av landet (Transnistrien) i praktiken är en del av Ryssland.

När det gäller diversifieringen skulle de emellertid kunna skapa ännu bättre möjligheter genom att utnyttja sina egna lokala resurser (sol, vind, bioenergi från jordbruket)- För att nu inte tala om effektivisering!! Nog skulle EU ha kunnat lägga in lite mera krut där.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv