En knuff för effektiviseringen

Har proppen gått ur tunnan nu? Först bildas ett nätverk för nudging (knuffar) och sedan kommer en utredning från Naturvårdsverket.

I utredningen ägnas ett avsnitt åt effektvisering med exempel från olika länder. Det är en bra början. Man saknar emellertid att man kopplar ihop behovet av knuffar med de “snedvridningar” (biases) som vi har i vårt tänkande och som gör att begreppet ekonomisk rationalitet blir irrelevant. I våra vardagsbeslut litar vi oftare på gamla tumregler än gör rationella överväganden.

Utredningen nämner översiktligt några av arbetena från beteendeekonomer (Kahneman, Thaler, Sunstein) men här behövs mer för att vi skall kunna komma underfund med hur man skall kunna “knuffa” rätt.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv