En kristlig gärning för klimatet

Från flera håll hörs nu att åtgärder för klimatet är “A moral imperative” - en moralsik plikt. Vi antar att alla som säger det menar så, men tvingas också att konstatera att genomförandet fordrar mera eftertanke och att man erkänner sin moraliska skyldighet inte är tillräckligt för att det skall bli rätt. Christian Aid har gjort en uppmärksammad rapport om klimatfrågor och fattigdom och om hur växthuseffekten utgör ett särskilt hot mot de fattigaste. Man säger att U-länderna behöver ta ett teknologiskt skutt för att undvika problemen. Och i fallet med Afrika…

..citerar Christian Aid Tony Blair.
image
Men samme Tony Blair säger att för hans eget land är det kärnkraft som skall lösa problemet. Följer därav att Afrika också skall frälsas med kärnkraft?

Eller är det mera realistiskt (och moraliskt) att satsa på bl.a. decentraliserad energiomvandling däribland solenergi?? För i så fall skulle vi kanske snarare fundera över förslaget från “Green Cross International” och att få igång lärprocesserna för effektivisering och för solceller! Men vad kommer att hända med de satsningarna när samme Tony Blair istället använder samhällsmedlen som stöd till kärnkraften?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv