En ofärdig marknad

Integrationen är otillräcklig och marknaden karakteriseras av koncentration och konsolidering säger EU i en rapport om el- och gasmarknaderna i Europa.

Kommissionen väntar sig att en förbättring skall leda till lägre priser och att incitamentet för effektivisering därmed urholkas men kan kompoenseras genom andra initiativ. EFtersom kommissionens rapport behandlar de allmänna förhållandena i Europa så gäller kanske inte slutsatsen om fallande priser Sverige, se bild!  confused

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv