En pakt för klimat och energisäkerhet

EUs gröna har lanserat en id om en mera formell pakt för att länderna skall uppnå klimatmålen. I en sådan pakt blir målen bindande och länderna får böta om de inte klara det. En intressant tanke för att få länderna att bli mera måna om sina kvoter av utsläppsrätter. Kanske skulle det då kännas mera naturligt för dem att auktionera ut utsläppsrätterna så att de har en ekonomisk buffert om det kniper till och så att de själva har medel att genomföra de åtgärder som de bara annars får hoppas att energiföretagen vidtar. Förslaget underbyggs ytterligare av scenario-analys för Europa gjord av Öko-Institut i Tyskland.

I början av nästa år kommer flera av dessa ider att testas i det politiska stålbadet i EU genom att man börjar sin översyn av handelssystemet ETS, tar fram den gemensamma energipolitiken och ger ut en grönbok om klimatåtgärder.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv