En olik värld

Vår syn på världen kan behöva friskas upp och även om vi känner till att förutsättningarna i livsbetingelser är olika så är det tydligare när man ser det illustrerat som hos Worldmapper. Eller om man vill se vad vi ställt till med som film. Scary movie?

Världsbanken har gjort en översikt av det gröna tillståndet om vi hellre vill se det som händer i siffror och staplar, men….

den web-adress de anger stämmer inte. Senaste versionen finns på http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/936214-1146251511077/20916989/LGDB2006.pdf
och tidigare versioner (samt mer material) finner man på http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTEEI/0,,contentMDK:20906023~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:408050,00.html

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv