En (mänsklig) titt i tomtens verkstad

Fraunhofer Institute i Tyskland har för EUs räkning gjort en djupdykning i källmaterial för att undersöka utvecklingsläget för några tillförselteknologier.

Rapporten har karaktär av “roadmapping” genom att den också ser till “socio-ekonomiska” faktorer. Torwald Gahlin hade en gång en nidbild av den teknokratiska (och ekonomistisk) synen och lät en av sina gubbar säga: “Tänk vad man skulle kunna göra för mänskligheten om man slapp att ta hänsyn till den!” Men denna rapport är annorlunda. Det är glädjande att studier av denna sort lämnar det rena teknikperspektivet och också ser till hur genomförandet skall kunna ske.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv