En ny världsorganisation för miljö (och klimat)

Det höjs, särsklit franska, röster för att skapa ett nytt FN-organ för miljö. Idn är inte ny utan såg först dagens ljus under Lionel Jospins tid som fransk premiärminister men stöds nu också av president Chirac. I Mr Barrosos sammanfattning ser man att det är omfattande uppgifter man har att ta sig an. Motståndare sägs vara USA, Kina och Ryssland, en märklig trojka!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv