Energi i ett rödsvart Tyskland

Den nya Tyska koalitionen kommer inte att strida särskilt mycket kring energifrågorna. Det är en bedömning som görs av Der Spiegel nu när dimmorna skingras kring den nya regeringen. Tidningen menar att beslutet om kärnkraftavveckling ligger fast men att frågan om reaktorernas livslängd kommer att diskuteras. De menar också att subventionerna till kolindustrin kommer att bli en debattfråga men inte något som spräcker samarbetet.

En annan tysk tidning, Stern, gör i stort sett samma bedömning men i något andra ordalag.

Vad som händer med deras inställning till effektivisering är inte redovisat annat än i denna bild från Der Spiegel.
image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv