Energianvändning, den nya IT-bubblan?

Man har varnat för att IT-tillämpningarna använder mer och mer energi och att utvecklingen inte är hållbar. Energikostnaderna som idag är av storleksordningen 10% av kostnaderna för ett servicecenter kan stiga till 50% och mer. Företag som ser möjligheten att påverka en sådan (tragisk) utveckling börjar nu visa upp sig. Men en del av marknadsföringen känns inte rätt! Påståendet att en datorhall har en belastning på drygt 800 W per kvadratmeter verkar inte rimligt!? Någon måste ha räknat fel (kan det vara jag?).

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv