Energianvändning som vana - och ovana

European Environment Agency har undersökt hur man kan påverka våra vanor i syfte att ändra energianvändningen och bli effektivare. Som väntat är potentialen stor men också att uppgiften att åstadkomma förändringen är svår. Hur våra beteenden byggs upp indikeras i schemat nedan.

För några år sedan undersökte kommissionen hur man kunde ge konsumenterna mera inflytande på marknaden.

Skulle man sammanfatta så är det väl genom att konstatera att information är viktigt men MYCKET svårt samtidigt som det är ett bekvämt, men bedrägligt, instrument att åberopa när man formar styrmedel.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv