Energibesiktningar

En av de saker som man tar upp i energitjänstedirektivet (Energitjanstedir_sv.pdf) är besiktningar. Det vore därför en god investering att åka till Lahtis i Finland i mitten av September när man håller en konferens i ämnet. Finland är troligen ett av de mest erfarna länderna i Europa i just den här frågan. Och om ni registrerar er före maj månads utgång så blir det rabatt. Finland är också ordförandeland i EU vid den tidpunkten vilket kan ge besöket mervärde.

Det finska SAVE-projektet om besiktningar har resulterat i en 350 sidor tjock och innehållsrik handbok: “The Guidebook for Energy Audits, Programme Schemes and Administration Procedures.” SAVE - Project Final Report.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv