Energieffektivisering fordrar engagemang.

Det mest irriterande i implementeringen av EUs direktiv är attityden att man skall skapa en institution eller ett regelverk som gör att energianvändarna, vare sig det är privatpersoner eller företag, skall börja agera med automatik. Erfarenheterna från PFE är att det är engagemanget kring energiledningssystemen som ger framgång.

Samma erfarenheter finns från Schweiz där man vill skapa ett system som gör att företag måste se till att kompetens och kapacitet finns för att genomföra åtgärderna, det vill säga de skall kunna visa och kanalisera sitt engagemang. Och nu har man i USA dokumenterat motsvarande ambitioner:

A key to successful energy efficiency programs is reaching out to and developing relationships with customers. This is true for all manufacturing, but it is a particular challenge when trying to reach a large number of smaller facilities.

Kan vi hoppas på ett PFE 2.0 med småföretagsinriktning?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv