Energiföretagen lever kvar i medeltiden

Omdömet kommer från Philip Lowe som är chef för EUs energidirektorat. I den rollen har han att genomföra åtgärderna för den inre marknaden och har förstås haft rika tillfällen att fundera över sakernas tillstånd. Företagen har inte upptäckt kunderna och de är inte intresserade av att konkurrens! Det är verkligen en gruvlig salva han levererar.

Men man kan också undra över vad han egentligen väntar sig av konkurrens med produkter som inte kan differentieras. Det gick inte så bra på den tiden då bensinbolagen försökte slå i oss att de hade speciella tillsatser med lustiga namn. Han pekar själv på att priskonkurrensen inte kan bli så omfattande när infrastrukturen redan är nedsliten, men då tänker han väl bara på distributionen? Eller försöker han försvara prishöjningarna som vissa storbolag svarat för d.v.s. den svenska åkomman.

Förhoppningsvis tänker han på möjligheten att sälja “nyttan” (ljus, kraft, värme) med olika sorters service och med möjlighet att också ta hand om lokal produktion. Eller…?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv