Energiföretagen redovisar klimatpåverkan

Investerarna börjar visa ett rejält intresse för att se vilka risker deras satsningar kan löpa och flera s.k. “disclosure”-modeller presenteras för att, så att säga, visa upp hur rent man har under. Ett initiativ avser energiföretagen och man har ett utrymme också för att visa hur man utnyttjar förnybar energi. Företagen bakom är inte små men några saknas ändå, t.ex. de nordiska. Var de inte tillfrågade eller….?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv