Energin tar stor plats

...i den danska regeringsförklaringen. Stöd till energirenovering av byggnader i en särskild ordning och satsning på att miljövänlig teknologi skall stödjas på hemmamarknaden för att därmed kunna utvecklas och visas för export. Det finns goda skäl att vi i Sverige övar oss lite i Danska, så här följer ett utdrag:

? Hele vores energiforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2050. Vores el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035. Kul udfases fra danske kraftværker og oliefyr udfases senest i 2030. Disse mål skal nås gennem en offensiv indsats fra dag et.
? Det er regeringens mål, at Danmarks udslip af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40% i forhold til niveauet i 1990. Regeringen vil i 2012 fremlægge en klimaplan, der peger frem mod dette mål, og som også fastsætter et mål for reduktion af drivhusgasser fra ikke-kvotesektoren.
? Halvdelen af Danmarks traditionelle el-forbrug skal komme fra vind i 2020.
? Der skal udarbejdes en ny samlet strategi for etablering af smarte elnet i Danmark.
? Regeringen vil opprioritere forsknings- og udviklingsmidlerne til klima- og grønne energiteknologier.
? I EU vil regeringen arbejde for, at der fastlægges bindende mål for energibesparelser og vedvarende energi ? også efter 2020 ? og at EU?s målsætning for reduktion af CO-2-udledningen i 2020 sættes op fra 20 pct. til 30 pct.
? Internationalt vil Danmark arbejde aktivt for en ambitiøs og bindende international klimaaftale, og sikre at Danmark lever op til sin del af ansvaret for reduktion, teknologioverførsel og klimafinansiering.

TIPS: Vedvarende=förnybar

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv