Energiplanering i byggsats

I USA har man tagit fram en handlingsplan för effektivisering. Och den är varken bättre elelr sämre än annat i branschen, men den har ett intressant upplägg med en hel serie handböcker med vars hjälp man kan ta fram och modifiera sina egna planer på delstats- elelr kommunnivå. Något att ta efter?

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv