Fuskar (vissa) leverantörer med energimärkningen?

Det verkar nästa så. Nära var femte testat kylskåp hade klassats för högt när man gjorde kompletterande tester. Och mera uppseendeväckande var att några inte ens låg inom någon möjlig felmarginal utan hade klassat upp sig själv med två steg!

Det finns risk att det blir värre eftersom hela provserien inte är slutförd.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv