Energisäkerhet - en ökenvandring

IEA har publicerat en översikt för bedömning av försörjningssäkerheten vid användning av olika bränslen kallad MOSES. Det står för Model of Short-term Energy Security (MOSES) och det skall understrykas att det handlar om kort-siktsbedömningar vilket inte hindrar att modellen är bra för just detta. Men följer vi MOSES så blir det på en tur i öknen. Det ser man när nu Britterna vill satsa på skiffergas av försörjningssäkerhetsskäl. 

Det som saknas är att det inte finns någon som helst bedömning av miljöpåverkan vare sig för extraktion eller avfall vilket väl måste ha någon betydelse för försörjningen på sikt i alla fall. Inte heller tar man upp frågan om alternativ till bränsleförsörjning. Effektivare användning borde ju vara ett självklart alternativ. Nu kommer det ju in “bakvägen” genom att man ser till hur stor andel av energianvändningen som kan täckas av det aktuella bränslet. Men erfarenheten visar att denna tankeoperation oftast blir för svår. Sveriges andel av förnybar energi skulle ju i ett slag gå från 50% till drygt 60% om man effektiviserade de 20% som EU-direktivet handlar om (0,5/0,8).

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv