Energisk ordförandestafett

Nu går ordförandeskapet i EU över från Belgien till Ungern. På agendan står en lång rad energifrågor av avgörande betydelse och det förefaller som om den nye klubbhållaren kommer att ta itu med dem utan förtövan. Det gäller den strategiska energiplanen (SET) och översynen av handlingsplanen för effektivisering. EU:s miljöorganisationer har ställt samman en lista att pricka av och där energieffektivisering är en av punkterna, med flera olika uppgifter, som man lätt kan skriva under på:

a) Ensure the new Energy Efficiency Action Plan is on the table of the European Summit on Energy on 4th February.
b) Introduce a legally binding absolute energy use reduction target of 20% by 2020, with appropriate specific targets.
c) Ensure a fully revised Energy Tax Directive with substantially increased minimum levels high enough to make a substantial contribution to energy savings and reductions of greenhouse gas emissions.
d) Give retail power companies responsibility and financial incentive to promote and implement energy efficiency measures in households, SMEs and industry.
e) Launch a major initiative for energy savings oriented deep renovations of existing building stock throughout the EU.
f) Introduce new innovative and reliable financial mechanisms, including through green investment banks for energy savings measures.

Det påstås att Ungern har för avsikt att göra energi till en profilfråga. Hur fet går? Det kan man kanske följa här.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv