Energitjänster snart på en ort när dig!

Det aviserade energitjänstedirektivet antas träda i kraft 1 Maj i år. Det presenterade nyligen vid en Managenergy-konferens som kan avnjutas via internet. Och det finns också dokumentation att ladda ned.

Förväntningarna är höga på att detta direktiv bl.a. skall leda till kraftiga uppsving för företag som levererar energieffektivitet till sina kunder.

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv