Ensam är det lättare att samarbeta

Så kan man väl tolka den svenska inställningen inför ministermötet den 14 februari när man kommenterar hur energieffektiviseringsmålet på 20% skall uppnås. Så här uttrycks denna känsla:

Regeringen delar kommissionens bedömning att ytterligare åtgärder behövs för att klara målet om 20 procents energieffektivisering till år 2020. Regeringen stödjer det danska ordförandeskapets ambition att nå en överenskommelse med Europaparlamentet om energieffektiviseringsdirektivet, under förutsättning att tillräcklig flexibilitet ges till medlemsstaterna till exempel när det gäller utformning av nationella mål.

Kommissionens formulering innebär en absolut minskning efter kompensation för ökad produktion (se bild nedan). Den svenska formuleringen som gäller nu har ju istället som konsekvens att energianvändningen kan öka! Så det är klart att man kan samarbeta bara man själv får bestämma hur.

Men i det svenska ställningstagandet från vilket ovanstående citat är hämtat heter det också i stycket före:

De möjligheter till samarbete mellan medlemsländerna som finns i direktivet, de så kallade samarbetsmekanismerna, bör utnyttjas, och här är det gemensamma elcertifikatsystemet mellan Norge och Sverige ett gott exempel.

Så här finns en öppning! Man skulle ju kunna samarbeta med Danmark om Vita Certifikat! Det har den fördelen att det dessutom sker med en EU-medlem.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv