Ett flaggskepp gör ingen flotta!

På väg mot fossilfri basindustri måhända? Ett utkast (och en intentionsförklaring) har publicerats i en artikel om (och av) stålindustrin i DN och man aviserar att mer är på väg i en serie av färdplaner. Bara det inte finns “en fluga i soppan”? Fossilfrihet kan ju eventuellt vinnas med ökad kärnkraft! Risken är kanske inte så stor men det är värt att se upp.

Hela operationen underbyggs bland annat av en studie om “Nollutsläpp i basindustrin - förutsättningar för en ny industripolitik” där man bland annat visar hur industrins förädlingsvärde ändrats under senaste seklet (se bild nedan). Intressant att basindustrin inte längre är så betydande som man ibland gör gällande i debatten.

Även om dess andel av BNP, exporten och sysselsättningen har minskat, är den fortfarande av stor betydelse för svensk ekonomi. Samtidigt svarar basindustrin för en stor andel av Sveriges totala energianvändning (31 procent) och koldioxidutsläpp (30 procent).

Även om nu stålindustrin avser att bli till ett flaggskepp för uthållig industri så undrar vi vad som händer i den övriga. EEIP gjorde nyligen en sammanfattning för möjligheterna i pappersindustrin. Och det behövs om vi skall bygga en flotta och segla ut som ledare för eskadern på framtidens ocean!!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv