Ett förnybart Danmark till 2050

Den Danska klimatkommissionen har presenterat ett program för hur landet skall bli 100% förnybart till 2050 och därmed minska sina utsläpp av växthusgaser radikalt (se bild nedan).

Vägen dit innefattar ökade avgifter på fossila bränslen och ett byggnadsanknutet energisparkonto (!) för att finansiera omställningen, avgiftsbefrielse för elbilar och en radikal utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Konsekvenserna i systemet skall vara hög energieffektivitet (halvering av uppvärmningsbehovet), större elandel totalt sett, smarta nät, utvidgad användning av bioenergi, mera värmepumpar och större flexibilitet i bränsleanvändningen i transportsektorn.

- Men det kan väl inte vara kostnadseffektivt (som vi svenskar brukar säga)!
- Jo, säger den danska kommissionen, därför att alternativet är dyrare pga ständigt ökade priser på fossil energi och gradvis minskade kostnader för den utvecklade gröna tekniken. Systemet blir mera kapitalintensivt men med lägre bränslekostnader.

Och tänk på att danskarna haft rätt tidigare när vi svenskar satte oss fast i vår egen strålande (!) lösning.

image

VE betyder förnybar energi på danska (vedvarende energi)

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv