Ett grönare EU 2020?

EU presenterar sin plan för återhämtning till 2020 och säger att den skall baseras på tre pelare; Smarthet (kunskap), Uthållighet och “Innanförskap”

? Smart growth: developing an economy based on knowledge and innovation.
? Sustainable growth: promoting a more resource efficient, greener and more competitive economy.
? Inclusive growth: fostering a high-employment economy delivering social and territorial cohesion.

Planen är en uppföljare till den s.k. Lissabonstrategin och den har redan fått kritik för att vara lättviktig, precis som sin föregångare.

I den här har man i alla fall skisserat på vad som kan hända om man inte lyckas genom att måla upp tre scenarier (se nedan).

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv