Ett hinder passerat för det nya byggnadsdirektivet

ECEEE rapporterar att ytterligare ett hinder passerats på vägen till det nya Europeiska byggnadsdirektivet. Det är fortfarande en bra bit kvar men det går framåt. ECEEE har gjort en bra sammanställning av processen och man kan följa den steg för steg. Fnn vägen genom labyrinten säger de, se bild! Lägg märke till att en av kontrollerna kommer att ligga i Sverige under ordförandeåret om några månader.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv