EU-kommissionären

Andris Piebalgs har gjort en översikt av läget och de angelägna energifrågorna i Europa. Han aviserar bl.a. den “Action Plan” som lanseras nästa månad. Han understryker än en gång genomförandet av fattade beslut är en del av de “nya” aktiviteterna. Trivilat kan tyckas men som vi sett på senare tid så är länderna beredda att göra vad som helst för att inte leva upp till sina åtaganden.

Next month I will also be presenting an Action Plan on Energy Efficiency which will propose four pillars for action:

Implementation of existing Community energy efficiency directives and regulations;
Promoting energy behavioural changes through public awareness, education and training;
Improving financial instruments for energy efficiency and;
Promoting energy efficiency globally in trade and development policy and international agreements. The Energy Efficiency Action Plan together with the Strategic EU Energy Review will be give further impetus to energy efficiency within the EU.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv