Effektivisering i Europa och i Sverige

EU-kommissionären Andris Piebalgs har gjort en översikt av läget och de angelägna energifrågorna i Europa. Han aviserar bl.a. den “Action Plan” som lanseras nästa månad. Han understryker än en gång genomförandet av fattade beslut är en del av de “nya” aktiviteterna. Trivialt kan tyckas men som vi sett på senare tid så är länderna beredda att göra vad som helst för att inte leva upp till sina åtaganden.

An Action Plan on Energy Efficiency which will propose four pillars for action:
* Implementation of existing Community energy efficiency directives and regulations;
* Promoting energy behavioural changes through public awareness, education and training;
* Improving financial instruments for energy efficiency and;
* Promoting energy efficiency globally in trade and development policy and international agreements.

De svenska partierna gör nu ett sista ryck att presentera förslag som har beröringspunkter, t.ex:

Miljöpartiet om klimatpolitik där effektivisering nämns i förbigående men som förväntas skapa många arbetstillfällen.

Kristdemokraterna som direkt siktar in sig på energislöseriet och ger skarpa förslag.

Socialdemokraterna som talar om ett grönare Sverige, men specificerar att det är klimatfrågor och oljeersättning som står i fokus.

Centerpartiet som ger 10 förslag att sänka energikostnaderna men konstigt nog tar avstånd från energideklarationerna

Folkpartiet som undviker ämnet effektivisering

Vänsterpartiet som ger en sorts översikt med ganska precisa uppgifter om t.ex total effekt på sysselsättningen men inte ger några detaljer

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv