EU-ländernas energisparande är mest luftslott

Enligt EUs direktiv för effektivare energianvändning skulle länderna redovisa hur de skall spara 1,5% av energianvändningen årligen fram till 2020 (artikel 7). The Coalition for Energy Savings har nu granskat ländernas svar och funnit att de i allt väsentligt är påhitt och i bästa fall önsketänkande. Trovärdigheten är låg.

De har tittat på de redovisade planerna ur olika aspekter och funnit att Sveriges är medioker på två punkter och usel på en tredje vilket gör att vi kommer upp två poäng av sex möjliga (se bild nedan).

Kan den EU-avoghet som även flera stora etablerade partier redovisar i sin påståenden om att Bryssel bestämmer för mycket bottna i att de själva känner att de inte bemästrar ens det uppenbara att sätta energieffektvisering i främsta rummet för att främja välstånd, miljö och utveckling. Som man känner sig själv bedömer man andra?

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv