Är det Nordens kvinnor som skapar det uthålliga samhället?

Först var det Gro Harlem Brundtland och nu Tarja Halonen. Den senare nyligen utnämnd till ordförande (tillsammans med Jacob Zuma) i en FN-panel för uthållighet. Panelen har fått uppmaningen att “think big - not narrow” av generalsekreteraren.

EU:s klimatkommissinär Connie Hedegaard och Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson deltar också i panelen. Och tidigare har vi ju haft Margot Wallström på spåret så Norden är väl representerat, men var är grabbarna? Dags att begära kvotering eller skärpning? tongue rolleye

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv