EU-obligationer för energi?

Idén om att öronmärka medel för tillväxt för bl.a. energi, genom särskilda obligationer, är kanske inte så tokig. Bland annat eftersom det behövs utbyggnader av transmissionsnäten för att kunna hantera tillväxten i förnybar energi. Men skulle man inte kunna göra något tillägg med dragningsrätter enbart för de länder som ställer upp på 20%-målet för energisparande?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv