EU på väg mot bättre nationalräkenskaper

Man har ett projekt kallat “GDP and beyond” där man nu i utredningsarbetet tagit fram ett förslag till att komplettera BNP-redovisningarna med mÃ¥tt pÃ¥ miljöpÃ¥verkan och pÃ¥ sociala förhÃ¥llanden. I ett annex illustrerar man sambanden mellan olika perspektiv och användningar av existernade on nya mÃ¥tt. INTRESSANT!

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv