EU-Parlamentet vill ha ren och grön energi

Ett massivt ställningstagande för effektivisering och förnybar energi och Europa som föregångare gjordes i omröstningen i slutet av förra veckan. Ifråga om kärnkraften säger man (precis som IEA) att det är en fråga för respektive land själv att ta ställning till. Men kärnkraftanhängarna söker hela tiden nya formler. Försöket att sätta mål för “ultra-low or non-CO2-emitting technologies” specifikt avvisades emellertid. Denna formulering uppfattas allmänt som en omskrivning för att få räkna kärnkraft i samma pott som förnybar energi.

Vi har säkert inte sett det sista försöket!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv