EU spänner hästen för vagnen

Byggnadssektorn har ofta varit, och är fortfarande, kritisk för ekonomin. Därför lanserar EU nu en strategi för att byggnadsaktiviteten skall öka och att den skall göra det med kvalitet (läs energieffektivt byggande!).

Orsaken är bland annat att aktiviteten i sektorn på bara några år fallit med bortemot 20% i EU som helhet, att arbetslösheten ökar och att finanssektorn blivit mera restriktiv, att utmaningarna att bygga energieffektivt och för förnybar energi fordrar (ökad) yrkeskunskap. Särskilt gäller detta att kunna bygga passivhus och att integrera förnybar energi i bebyggelsen.

Kommissionen har därför fokuserat på åtgärder inom fem olika kategorier, investeringar, innovationer och yrkeskunskap, miljö- och resurseffektivitet, byggregler samt konkurrensförmåga på världsmarknaden, enligt följande:

1) stimulating favourable investment conditions - in particular in the renovation and maintenance of buildings and infrastructures - by promoting financial instruments such as loan guarantees or project bonds and encouraging national level incentives such as reduced VAT rates

2) boosting innovation and improving labour qualifications and mobility by promoting the share of information on curricula, employment market and employer’s needs

3) improving resource efficiency and environmental performance, promoting mutual recognition of sustainable construction systems in the EU

4) providing standard design codes of practice for construction companies making it easier for them to work in other Member States

5) fostering the global position of European construction enterprises to stimulate good performances and sustainable standards in third countries.

När EUs finansministrar träffas försöker de överträffa varandra i svångremsåtgärder. Ibland känns det riktigt skönt att EU-kommissionen finns! Det behövs någon som får vagnen att rulla.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv