EU uppdaterar energiscenariot till 2030

EU har reviderat sitt energiscenario till 2030. Det sker främst betingat av den ekonomiska recessionen och innebär därmed en klart lägre nivå ifråga om energianvändning och innebär ifråga om effektivisering inte några stora förändringar även om det kan se så ut i figurerna.

I ett avseende är det emellertid en radikal skillnad mellan bedömningarna från 2007 till nu (kallad 2009). Och det är den förnybara energins andel och tillväxt, se bild nedan. Det är främst vind och solenergi som ökat kraftigt. Fram till 2030 förväntas förnybar energi stå för över 60% av kapacitetsökningen.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv