Europas klimatförlust 650 miljarder per år.

En studie av konsekvenserna av klimatförndringen säger att Europa som helhet förlorar upp till 650 miljarder per år, enbart räknat i pengar. Man har tittat på jordbrukets avkastning, turismen och på översvämningsrisker.

De nordiska länderna bedöms t.o.m. tjäna på klimatförändringarna och då mest inom jordbruket. Men även i östersjöområdet finns förluster i kustområdena, se bild nedan.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv