Europas effektiviseringspolitik spretar

De olika länderna har mycket olika ambition och tillvägagångssätt rapporteras från Energy Efficiency Watch. Rapporten baseras på ett omfattande material med flera hundra intervjuer.

“In some member states, the recognition of the economic, social, political and environmental benefits of energy efficiency drives ambitious legislation and funding programmes,” the report says, “whereas others just do the bare minimum required by the European Directives (and sometimes even less than that).”

Ja det är inte säkert att man vill veta till vilken grupp vi hör (se bild nedan)?

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv